Olej termiczny

Firma Handlowo Usługowa OMEGA specjalizuje się w technice wysokotemperaturowej z zastosowaniem oleju termicznego.

Naszymi klientami są miedzy innymi takie firmy jak: DEZA – Polska, Silesia Oil, Podkarpacki oraz Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu., Rodpol, Wiplast. Zastosowanie oleju termicznego w instalacjach technologicznych wymagających wysokich temperatur pozwala na osiąganie temperatury medium do 35°C przy zachowaniu praktycznie ciśnienia atmosferycznego. Stosując olej termiczny un kamy problemów z powrotem kondensatu, jego właściwościami korozyjnymi, zawilgoceniem pary jak i wysokim ciśnieniem, które do tej pory były niewątpliwymi utrudnieniami w eksploatacji tradycyjnych instalacji parowych.

Kocioł w wersji pionowej

Typoszereg kotłów WTOE

WTOE0,115
115 kW
WTOE 0,7
700 kW
WTOE 2,1
2.100 kW
WTOE 5,8
5.830 kW
WTOE0,175
175 kW
WTOE 1,0
1.000 kW
WTOE 2,3
2.300 kW
WTOE 7,0
7.000 kW
WTOE0,235
235 kW
WTOE 1,25
1.250 kW
WTOE 3,0
3.000 kW
WTOE 8,1
8.140 kW
WTOE 0,350
350 kW
WTOE 1,5
1.500 kW
WTOE 3,5
3.500 kW
WTOE 9,3
9.300 kW
WTOE 0,45
450 kW
WTOE 1,75
1.750 kW
WTOE 4,6
4.650 kW
WTOE 11
11.000 kW

Dla technologii oleju termicznego wykorzystujemy m.in. urządzenia takich firm jak:

Kotły konstrukcji poziomej i pionowej typu WTOE firmy GEKA – WTI, oraz typu OPX f-my ICI Caldaie

 • palniki gazowe i olejowe firmy Weishaupt lub Riello
 • pompy normowe firmy KSB lub Allweiler
 • zawory odcinające, zwrotne i filtry firmy KSB, ARI Armaturen lub Zetkama
 • zawory regulacyjne firmy KFM, ARI Armaturen

 

Zastosowanie technologii grzewczej wysokich temperatur wykorzystującej olejowy nośnik ciepła przynosi następujące korzyści:

 • osiąganie wysokich temperatur bez konieczności utrzymywania wysokich ciśnień
 • łatwość regulacji temperatury czynnika grzewczego zarówno wychodzącego z urządzeń grzewczych jak i podawanego na odbiorniki
 • czynnik grzewczy znajduje się cały czas w obiegu, nie występują straty czynnika grzewczego
 • możliwość wyłączenia instalacji nawet w okresie zimowym bez obawy o zamrożenie przewodów
 • możliwość rozprowadzenia jednej sieci czynnika grzewczego po całym zakładzie z zastosowaniem potrzebnych wymienników lokalnych np. dla produkcji
 • pary, wody gorącej tam gdzie jest to wymagane ze względów technologicznych
 • brak problemow z uzdatnianiem i przygotowaniem wody zasilającej
 • brak problemow z usuwaniem odpadów (odmuliny i odsoliny)
 • wysoka sprawność układu do 90 %

 

Jeżeli macie Państwo problemy z ciepłem technologicznym, budujecie, lub modernizujecie swój zakład prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym. Nasi specjaliści doradza i spróbują rozwiązać Państwa problemy.

Lista ważniejszych realizacji kotłowni opartych o technologie oleju grzewczego

Silesia Oil sp. z o.o.

Kotłownia wyposażona w kocioł o mocy 250 kW, parametry robocze oleju 270/250 °C. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania warników nowej smarowni zakładu w Łaziskach Górnych, równocześnie zrealizowano instalacji technologiczne oleju grzewczego i chłodzącego wraz z układem chłodzenia. Firma nasza wykonała także układ sterowania wraz z systemem wizualizacji i rejestracji procesów technologicznych produkcji smarów.

Rodpol sp.j.

Kotłownia wyposażona w kocioł o mocy 570 kW, parametry robocze 230/210 °C. Zlokalizowana w Wysokiej Glogowskiej kolo Rzeszowa. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania linii technologicznej produkcji oklein meblowych.

Lentax Jug

Kotłownia wyposażona w kocioł o mocy 930 kW, parametry robocze 230/210 °C. Zlokalizowana w Nikoleyevie (Ukraina) Kotłownia przeznaczona do ogrzewania linii technologicznej produkcji oklein meblowych.

P.M.G.Z. Swarzow

Kotłownia wyposażona w dwa kotły o mocy 300 kW każdy, parametry robocze oleju 270/240 °C. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania regeneratorów glikolu (instalacja osuszania gazu ziemnego) oraz podgrzewaczy gazu, zlokalizowana w Swarzowie kolo Dąbrowy Tarnowskiej dla Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu

Wiplast

Kotłownia wyposażona w kocioł o mocy 450 kW, parametry robocze 260/220 °C. Zlokalizowana w Tarnowie Kotłownia przeznaczona do ogrzewania linii technologicznej produkcji folii ochronnych blach powlekanych

K.G.Z. Roszkow

Kotłownia wyposażona w kocioł o mocy 115 kW, parametry robocze 270/240 °C. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania regeneratorów glikolu (instalacja osuszania gazu ziemnego), zlokalizowana w Roszkowie kolo Jarocina dla Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu

P.M.G.Z. Bonikowo

Kotłownia wyposażona w dwa kotły o mocy 235 kW każdy, parametry robocze oleju 270/240 °C. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania regeneratorów glikolu (instalacja osuszania gazu ziemnego) oraz wymiennika olej – woda grzewcza (wykorzystywana dla potrzeb ogrzewania podgrzewaczy gazu, wody złożowej i obiektów technologicznych) zlokalizowana w Bonikowie kolo Kościana dla Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu

K.G.Z. Wielichowo

Kotłownia wyposażona w dwa kotły o mocy 175 kW każdy, parametry robocze oleju 270/240 °C. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania regeneratorów glikolu (instalacja osuszania gazu ziemnego), zlokalizowana w Lubnica kolo Grodziska Wielkopolskiego dla Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu

P.M.G. Strachocina

Kotłownia wyposażona w 4 kotły o mocy 410 kW każdy, parametry robocze oleju 270/240°C. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania regeneratorów glikolu ( instalacja osuszania gazu ziemnego ) oraz wymiennika olej - woda grzewcza    (wykorzystywana dla potrzeb ogrzewania podgrzewaczy gazu, wody złożowej i obiektów technologicznych ) zlokalizowana w Strachocinie kolo Sanoka dla Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu

Plastbud

Kotłownia wyposażona w kocioł OPX o mocy 698 kW, parametry robocze oleju 280/240 oC. zlokalizowana w Pustkowie koło Dębicy.  Przeznaczona do  ogrzewania linii technologicznej produkcji żywic.

Limdrog

Kotłownia wyposażona w kocioł Diather o mocy 465 kW parametry robocze oleju 250/210 oC. zlokalizowana w Przylaskach koło Limanowej.  Przeznaczona do  ogrzewania linii technologicznej produkcji mas bitumicznych.

K.G.Z. Góra Ropczycka

Kotłownia wyposażona w kocioł WTOE o mocy 190 kW, parametry robocze 310/300 °C. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania instalacji osuszania gazu na bazie  silikażeli, która też była w zakresie dostawy naszej firmy, zlokalizowana w Górze Ropczyckiej koło Sędziszowa Małopolskiego dla Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu

Browar Szczyrzyc

Kotłownia wyposażona w kocioł OPX o mocy 349 kW, parametry robocze oleju 200/160 oC. zlokalizowana w Szczyrzycu.  Przeznaczona do ogrzewania linii  technologicznej produkcji piwa.

U Jędrusia

Kotłownia wyposażona w kocioł Diather o mocy 1512 kW, parametry robocze oleju 290/250 oC. zlokalizowana w Morawicy koło Krakowa.   Przeznaczona do ogrzewania linii technologicznej produkcji krokietów.

P.M.G. Brzeźnica

Kotłownia wyposażona w dwa kotły Diather o mocy 116 kW, parametry robocze 270/240 °C. Kotłownia przeznaczona do ogrzewania regeneratorów glikolu  (instalacja osuszania gazu ziemnego ), zlokalizowana w Brzeżnicy koło Dębicy dla Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu.

 

Kontakt

Omega © 2017