OZE

OZE
Rok 2015
  • Wykonanie instalacji biogazu, chłodzącej grzewczej wraz z kompletnym węzłem grzewczym dla biogazowni Strzykocin,
  • Wykonanie instalacji technologicznej biogazowni rolniczej Skarzyn,
  • Wykonanie instalacji biogazu i chłodzenia dla Biogazowni w Michalowie.
Rok 2013
  • Wykonanie sieci biogazu i układu chłodzenia w biogazowni w Działyniu,
  • Wykonanie instalacji technologicznych w Biogazowni Gajewo - Tragamin,
  • Wykonanie sieci cieplnej dla eksportu ciepła z biogazowni rolniczej w Bukowcu Opoczyńskim,
  • Wykonanie instalacji i sieci technologicznych oraz sanitarnych w bio elektrowni o mocy elektrycznej 1,8 MW w Przykonie.

 

Galeria realizacji OZE:

Bigazownie

Kontakt

Omega © 2017