Roboty budowlane

Rok 2020

 • Roboty rozbiórkowe (wyburzenie) budynku gospodarczego dla Zespół Kształcenia Rolniczego w Bystrej
 • Remont sanitariatów budynku F na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Budowa trasy rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego infrastruktury rowerowej w miejscowości Libusza.

Rok 2019

 • Wykonanie robót budowlano - drogowych na inwestycji :ZAGOSPODAROWANIE ODWIERTU PRZEMYŚL 283K
  - KGZ PRZEMYŚL WSCHÓD
 • Wykonanie robót budowlano - drogowych na inwestycji  :„BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN1000 MOP 8,4MPA STRACHOCINA – POGÓRSKA WOLA W RAMACH BUDOWY GAZOCIĄGU HERMANOWICE-STRACHOCINA-POGÓRSKA WOLA-TWORZEŃ-TWORÓG-ODOLANÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI
 • Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego – gabinety lekarskie- z przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowym wykonaniem wszystkich branż .

Rok 2018

 • Rozbudowa budynku nr 25 w m. Przemyśl –Segment C
 • Budowa Infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w Mieście Biecz

Rok2017

 • Rozbudowa budynku nr 25 w m. Przemyśl –Segment C
 • Remont magazynu na 4 piętrze bud.C na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • J 5  brama 13 A-B prace projektowe-montaż na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Wymiana stropu na parterze budynku F  etap 2 na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Wykonanie płytek na poziomie  parteru w budynku G na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Remont schodów  do budynku G z b.L2 na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlano- montażowych dla dostawy ciepła  - kotłownia na gaz LPG Zabrze
 • System nawilżania i brama  szybkozamykająca na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Remont serwerowni w suterenie bud. C na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Modernizacja poprzez docieplenie ścian budynków C-3/13A/N i G7/N na zakładzie ZPS GAMRAT
 • Wykonanie modernizacji bramy od pomieszczenia centrali klimatyzacyjnej AHU-1A-G na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Budowa instalacji dopalania termicznego TO do oczyszczania powietrza z LZO na terenie ZF Polpharma SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
 • „Docieplenia budynku magazynowego w ZPS Gamrat.”

Rok 2016

 • „Budowa budynku kotłowni dla Kazar Polska w Przemyślu ”:
 • „Zagospodarowanie odwiertu Draganowa 1”:
 • "Prace remontowo-budowlane na powierzchni biurowej w budynku G (III i IV pietro)" - PMPL Krakow
 • „Rozbudowa i przebudowa instalacji zatłaczania wody złożowej do odwiertu Jaszczew 25 – KRN Jaszczew” – roboty budowlane
 • „Wymiana zbiorników technologicznych wraz z przebudową instalacji przepompowni glikolu na OC PMG Husów” – roboty budowlane
 • Przebudowa budynku PSG w miejscowości Wetlina
 • Przebudowa PSG w miejscowości Wetlina - budowa żelbetowego zbiornika p.poż

Rok 2015

 • „Rozbudowa budynku ochrony na PMG Husow”:
 • „Zabudowa doprezarki gazu przy odwiercie Roztoki R- 40 – KRNiGZ Roztoki”:
 • „Kompleksowy remont i przebudowa budynku nr 25 w Podkarpackim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu”:
 • „Przebudowa Ogrodzenia strefy administracyjnej  Komendy BiOSG w Przemyślu”:

Rok 2014

 • „Zabudowa sprężarki dla PMG Husow w ramach Projektu pn. Rozbudowa PMG Husow”:

Rok 2013

 • Terminal Ekspedycyjny Wierzbno -  KGZ Paproć: 
 • KGZ Hurko - Budowa tłoczni gazu -  zaprojektowanie i wykonanie dwóch budynków kontenerowych
 • KGZ Hurko - Budowa tłoczni gazu - rozbudowa wiaty magazynowej, budowa kontenera agregatu prądotwórczego i rozdzielni głównej

Rok 2012

 • Hotel Hilton Garden Inn w Rzeszowie -
 • Wykonanie robot konstrukcyjno budowlanych na Zespołach Zaporowo Upustowych i Węzłach ( Wierzbno-Paproć )
 • Miejski Zespól Szkol nr 6 w Gorlicach 
 • Miejskie Przedszkole nr 1 w Gorlicach - docieplenie ścian budynku
 • Miejski Zespól Szkol nr 1 w Gorlicach - roboty termomodernizacyjne
 • Zespól Szkolno-Przedszkolny w Libuszy - roboty termomodernizacyjne
 • Dom Strażaka ( Remiza OSP ) w Libuszy - roboty termomodernizacyjne
 • Zespól Szkol nr 1 w Bieczu - roboty termomodernizacyjne
 • Gminne Przedszkole w Bieczu - roboty
 • Miejskie Przedszkole nr 5 w Gorlicach - roboty termomodernizacyjne
 • Miejskie Przedszkole nr 8 w Gorlicach - roboty termomodernizacyjne
 • Budynek OSP w Bednarce - roboty termomodernizacyjne,
 • Publiczne Gimnazjum w Lipinkach - roboty termomodernizacyjne
 • Budynek Urzędu Gminy w Ropie - roboty termomodernizacyjne
 • Dom Ludowy w Sękowej - roboty termomodernizacyjne
 • Dom Ludowy w Siarach - roboty termomodernizacyjne
 • Sala Gimnastyczna przy MZS nr 4 w Gorlicach - roboty termomodernizacyjne

Galeria zdjęć z wykonanych przez nas robót budowlanych:

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach.
Hotel Hilton Garden Inn w Rzeszowie.
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – KGZ Paproć (Węzeł Sątopy) "
„Przebudowa ogrodzenia i placu wjazdowego strefy administracyjnej Komendy BiOSG w Przemyślu”
Draganowa
KAZAR
„Przebudowa PSG w m. Wetlina ”
"Budowa zbiornika p.poż w m. Wetlina"
Rozbudowa budynku nr 25 w m. Przemyśl –Segment C

Kontakt

Omega © 2017