Instalacje technologiczne

Rok 2018
 • Wykonanie instalacji doprowadzenia krajanki tytoniowej i modernizacja systemu odpylania JOA na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Wykonanie prac budowlanych i montażowych obejmujące Usługi i dostawę Towarów niezbędne do kompletnego wykonania prac związanych z rozbudową istniejącej stacji chłodzenia wody technologicznej o 1 MW.
 • Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowych branży instalacyjnej wraz z przeprowadzeniem rozruchu wykonanych instalacji łącznie ze sporządzeniem instrukcji rozruchu , opracowaniem w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie wykonanych instalacji, udziałem w odbiorach, kontrolach i próbach dla zadania pn. „Zagospodarowanie odwiertów Siedleczka 8, 9, 10K, 11K, 12K, 13K. KGZ Krasne

Rok 2017
 • Budowa instalacji dopalania termicznego TO do oczyszczania powietrza z LZO na terenie ZF Polpharma SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie
 • Dostawa olejowego nośnika ciepła wraz z napełnieniem  instalacji dla P. I. C. i S. TRANSTERM
 • Wykonanie instalacji pary na zakładach Bulten
 • Korekta ustawienia stacji ładowania pyłu. Przepinanie wanien wraz ze zmianą kotła na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Wykonanie węzła na zakładach Bulten
 •  System nawilżania i brama  szybkozamykająca na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
Rok 2016
 • Zabudowa  dodatkowego oddzielacza wody złożowej na OZG Kuryłówka – KGZ Żołynia
 • Usługa naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń na zakładach Conbelts
 • Podłączenie jednostki kogeneracyjnej Petra 500C na zakładach WOY
 • Kompleksowe wykonanie instalacji podawania krajanki wraz z instalacja odpylania i zabudową filtrów dla maszyn
  produkcyjnych papierosów oraz dla produkcji filtrów węglowych w zakładzie Philip Morris w Krakowie
 • Instalacja SAP i AC dla bramy w J5 na zakładach Philip Morris Polska S.A. w Krakowie
 • Wykonanie prac instalacyjnych przejścia rurociągów paku, oparów i azotu po płycie wraz z podłączeniem do istniejących instalacji - Deza
 • UW Service Rury osłonowe dola Deza
 • Wykonanie instalacji odzysku ciepła na zakładach Bulten
 • Dostawa pompy Amarex KRTK 100-401/354 UG-S bez zestawu montażowego
      Rok 2015
 • Wykonanie kotłowni olejowego nośnika ciepła i kotłowni wodnej wraz z sieciami cieplnymi dla Rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu w Brzeźnicy
 • Dostawa urządzeń, projekt, nadzór nad realizacja kotłowni olejowego nośnika ciepła o mocy 1500 kW dla zakładu U Jędrusia w Morawicy
 • Wykonanie instalacji wodociągowej PR fi 160 zasilającej hydranty zewnętrzne oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej DN 80,65,50 - Kuźnia Glinik Gorlice
 • Relokacja systemu manipulatorów z BoZ dla zakładów Philip Morris w Krakowie 
  Rok 2014
  • Wykonanie relokacji shootingu z BoZ na zakładach Philip Morris w Krakowie
  Rok 2013
  • Wykonanie rurociągów Technologicznych  BGS Biogasa
Rok 2012
 • Wykonanie kompletnej instalacji osuszania adsorpcyjnego gazu metoda silikazeli wraz z wykonaniem kotłowni olejowego nośnika ciepła temp max. 330oC moc 190kW w ramach inwestycji -Zagospodarowanie odwiertów  1K, 2,4K - Góra Ropczycka
 • Wykonanie kotłowni na olejowy nośnik ciepła o mocy 698 kW wraz z opracowaniem projektu technicznego w zakresie technologii kotłowni w nowo budowanej hali zakładów Plastbud Sp z o.o. zlokalizowanego w Pustkowie
 • Dostawa kotła OPX300 z pompa obiegowa , naczyniem wzbiorczym i i zbiornikiem zrzutowym dla Szczyrzycki Browar Cystersów
Rok 2011
 • Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacja elektryczna AKPiA oraz dostawa olejowego nośnika ciepła Aviaterm w oparciu o 4 kotły WTOE 410 kW - PMG Strachocina
Rok 2010
 • Wykonanie kotłowni na olejowy nośnik ciepła dla podziemnego magazynu gazu ziemnego w Bonikowie o mocy 3 x 235 kW
 • Wykonanie kotłowni na olejowy nośnik ciepła 2 x 175 kW oraz kotłowni wodnej 2 x 150 kW dla kopalni gazu ziemnego Wielichowo – Ruchocice
Rok 2009
 • Wykonanie kotłowni na olejowy nośnik ciepła dla kopalni gazu ziemnego w Roszkowie o mocy 115kW
Rok 2008
 • Wykonanie kotłowni na olejowy nośnik ciepła o mocy 470  kW zakładu Wiplast w Tarnowie
 • Wykonanie rezerwowego stanowiska załadunku statków płynnym pakiem w Porcie Handlowym Świnoujskie dla Bazy Przeładunkowej DEZA
Rok 2007
 • Wykonanie kotłowni na olejowy nośnik ciepła o mocy 600  kW dla podziemnego magazynu gazu w Swarzowie
 • Wykonanie kotłowni na olejowy nośnik ciepła o mocy 930 kW dla zakładu Lentax Jug w Nikolajevie (Ukraina)
 • Remont instalacji technologicznych pomostu załadowczego paku smołowego dla Bazy Przeładunkowej DEZA w Porcie Handlowym Świnoujskie
 • Wykonanie kotłowni na olejowy nośnik ciepła o mocy 570 kW dla zakładu Rodpol w Rzeszowie
 • Wykonanie kotłowni olejowego nośnika ciepła o mocy 250 kW dla nowej smarowni zakładu Silesia Oil w Łaziskach Górnych
 • Wykonanie instalacji technologicznych, ogrzewania i chłodzenia warników nowej smarowni zakładu Silesia Oil w Łaziskach Górnych

Galeria zdjęć z wykonanych przez nas robót budowlanych:

Nazwa realizacji.

Kontakt

Omega © 2017